Certifierad Träexpert


Kursen är utformad som en grundkurs i allmän träkunskap. Den passar alla grupper såväl inom byggföretagen som för trä materialhandeln.

Kursen kan företagsanpassas till önskvärt mål.
Vi har också möjligheter att tillsammans med
Svenskt Trä att erbjuda certifiering av er personal.
 

 

Kurslängd   2 dagar
  Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov
Kortkurs:  

1 dag

    Branschorientering
Trämateriallära, fuktmekanik
Standarder för olika virkesmått
Virkeskvaliteter för olika ändamål
Hantering och lagring av byggmaterial.
Mottagningskontroll
Ekonomi
 
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa
kurs, plats och kostnader
 

Kursplatser:

 

Kursplatserna kan variera med hänsyn till deltagande företag. Kravet är att lokalen skall vara ändamålsenlig.

 

 

Certifierad Träexpert

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje