Certifieringar

I samarbete med Öbergs miljö- & kvalitetskonsult AB kan vi erbjuda konsultstöd och utbildningar kopplat till certifieringar och lagkrav inom spårbarhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Spårbarhet:
• FSC®- och PEFC™-certifiering av verksamheter.
• Säkerställa lagefterlevnad enligt EU:s timmerförordning.

Kvalitet:
• Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001
• Kvalitetssäkring av leverantörskedjan

Miljö:
• Miljöcertifiering enligt ISO 14001
• Stöd vid myndighetskontakter

Arbetsmiljö:
• Certifiering enligt standarden OHSAS 18001 eller AFS 2001:1.
• Stöd vid myndighetskontakter

Läs mer på www.obergskonsult.se

 

I samarbete med Control Union kan vi erbjuda ett Certifieringsorgan (tredjepartsgranskning)

⦁ Finotrol, produktcertifiering CE och NTR. https://www.finotrol.fil/sv/framsida/
⦁ Control Union Sweden AB, FSC och PEFC. https://www.controlunion.com/

Kontakt: Noa Stoltz, revisor Control Union och Finotrol

nstoltz@controlunion.com
Tel:+46 73-804 36 66
 

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje