Engelsk takläkt/Roofing Battens
enligt BS 5534:2014+A1:2015

 

Kursen är avsett för personal som i sina arbetsuppgifter behöver utbildning för att sortera och märka konstruktionsvirke enligt ovanstående standard.

Om så önskas kan kursen också kopplas till certifiering
- Tredjepartscertifiering
 

 

 

Kurslängd   2 dagar
  Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov
 
   

Branschorientering
CE-märkning. Krav och ansökan
Tredjepartscertifiering. Krav och funktion
Trämateriallära, fuktmekanik
Standarder för olika virkesmått
Ekonomi
Sorteringsinstruktioner
Praktiska sorteringsövningar
Märkningsbestämmelser
 

 

     
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa kurs, plats och kostnader

Kursplatser:

 

Kursplatserna kan variera.
Målet är att förlägga kursen där den bästa passar med hänsyn till kursdeltagarna.

Det är också möjligt för ett enskilt företag att förlägga en kurs på hemorten.

Kurslokalen måste i så fall svara upp mot de krav som vi ställer.
 

 

Engelsk takläkt

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje