Extern kvalitetssamordnare

Det kan vara svårt att hinna med att hålla kontroll över alla virkeskvaliteter.
Arbetsledarna är oftast belastade med olika arbetsuppgifter som gör att man inte hinner följa upp kvalitetsutbytet eller att uppdatera personalen i råsortering, tork, justerverk och hyvleri i alla de virkeskvaliteter som säljs.

Med tjänsten extern kvalitetssamordnare, kan arbetsledaren avlastas och få mer tid till andra arbetsuppgifter.

Vi hjälper till med att hålla all berörd personal uppdaterad efter de kvalitetsinstruktioner som behövs för att säkerhetsställa kvaliteten på de varor och produkter som levereras.

Detta ingår:   Kvalitetsbeskrivningar.
Kund- och produktinstruktioner.
Regelbunden kontroll och uppföljning av virkeskvaliteterna.
Ekonomi.
Teamuppbyggnad.
Utbildning och certifiering av torkoperatörer och sorterare.
Mål:   Att ge all berörd personal utbildning för att skapa en jämnare och mer ekonomisk hantering och sortering.
Detta minskar riskerna för reklamationer och onödiga bristkostnader för felaktiga kvalitetssammansättningar.
Tid:   Regelbundna återkommande besök efter överenskommelse.

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje