Kvalitetskrav för
olika träprodukter

Kursen är utformad som en grundkurs om kvalitetskrav för olika träprodukter.

Den är anpassad till alla grupper inom byggmaterialhandeln

Kursen kan också företagsanpassas till
önskvärt mål.
 

 

 

Kurslängd   2 dagar
     
    Branschorientering
CE-märkning. Krav och funktion
Trämateriallära, fuktmekanik
Standarder för olika virkesmått
Virkeskvaliteter för olika ändamål
Hantering och lagring av byggmaterial.
Mottagningskontroll
Ekonomi

 
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa
kurs, plats och kostnader
 

Kursplatser:

 

Kursplatserna kan variera med hänsyn till deltagande företag.
Kravet är att lokalen skall vara ändamålsenlig.
 

 

 

Kvalitetskrav för olika träprodukter

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje