Nordiskt T-virke
SS 23 01 20 / INSTA 142

T-virke är avsett att användas där väsentliga krav på virkets hållfasthet ställs.

I Sverige heter standarden SS 23 01 20:2010.

INSTA 142 är den gemensamma standarden för Sverige, Norge, Finland och Danmark, (Holland och Japan har också antagit denna standard).

Standarden anger 4 olika hållfasthetsklasser för visuell sortering av barrträd: T3-C30, T2-C24, T1-C18 och T0-C14.

Kursen är avsett för personal som i sina arbetsuppgifter behöver certifikat för att sortera och märka konstruktionsvirke enligt ovanstående standard.
 

 

Kurslängd:  

4 dagar och genomförs under en vecka.
Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov

Allmän trämateriallära, fuktmekanik
CE-märkning. Krav, funktion och ansökan

Virkesegenskaper som påverkar hållfastheten. 
Genomgång av sorteringsinstruktionen, samt praktiska sorteringsövningar
Praktiska sorteringsövningar med teoretiska inslag av sorteringsekonomi och övningsfrågor inför det slutgiltiga provet

Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa kurs, plats och kostnader.
Kursplatser:  

Kursplatserna kan variera. Vi har ett fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen där den bästa passar med hänsyn till kurs-deltagarna.

Efter avslutat och godkänt prov erhålls certifikat med tillstånd att sortera och märka T-virke.

Certifikatet är sorterarens egendom och gäller tills vidare. För att sorteringen skall kunna utföras, måste företaget, som sorteraren är anställd vid eller anlitas av, inneha tillstånd för CE-märkning.
Ansökan om CE-märkning görs hos SP.

Nordiskt T-virke

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje