Nordiskt Trä
Den nya ”Gröna Boken”


Nordiskt Trä har genom ett samarbetsprojekt arbetats fram av kommittéer från Sverige, Norge och Finland, bestående av i Sverige Föreningen Svenska Sågverksmän och Trätek, i Norge och Finland av motsvarande organisationer.

Nordiskt Trä är ingen standard utan en nordisk uppdaterad sorteringspraxis.

Nordiskt Trä fungera som vår grundläggande sorteringsinstruktion. Från denna hämtas instruktioner genom sortmixmetoden för anpassning till olika kund- och ändamålskrav.
 

 

Kurslängd:
 
  4 dagar, normal kurslängd
 Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov

 
Kortkurs:   1 dag påbyggnadskurs.
Innehåll:   Branschorientering
Trämateriallära, fuktmekanik
Standarder för olika virkesmått
Ekonomi
Sorteringsinstruktionen
Praktiska sorteringsövningar

 
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa kurs, plats och kostnader
Kursplatser:  

Kursplatserna kan variera.
Vi har ett fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen
där den bäst passar med hänsyn till kursdeltagarna.

Det är också möjligt för ett enskilt företag att förlägga
en kurs på hemorten. Kurslokalen måste i så fall svara upp mot de krav som
vi ställer.
 

Nordiskt trä

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje