Påbyggnadskurs.
            Maskinell/visuell
           hållfasthetssortering
- Nordiskt T-virke
- GS-SS

 

Kursen är utformad som en påbyggnadskurs för
tidigare licensierade sorterare.

Målsättningen är att skapa en bättre samordning mellan sorterarnas syn på de olika kvaliteterna. Detta bidrar också till en jämnare mer ekonomisk sortering.
 

Kurslängd   3 dagar och genomförs under en vecka.
   

 

Kursinnehåll:  

Allmän trämateriallära, fuktmekanik

Virkesegenskaper som påverkar 
hållfastheten
Genomgång av sorteringsinstruktioner 
Praktiska sorteringsövningar
Ekonomi

 

Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa
kurs, plats och kostnader
 

Kursplatser:

 

Kursplatserna kan variera. Vi har ett fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen där den bästa passar med hänsyn till kursdeltagarna.
 

 

 

Maskinell hållfastighetssortering

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje