Sortering av hyvlat virke

Kursen är lämpad för personal i hyvlerier och byggmaterialhandeln som behöver utbildning om sortering av hyvlade trävaror.

- Ytterpanel
- Invändig panel
- Listverk
- Underlagsspont

Som kursmaterial använder vi oss av Nordiskt Trä,
SS-EN 16-11, Vilma-beskrivningar, samt instruktion för sortering av T-virke.
Vi jämför också med anvisningar i AMA-Hus

Målsättningen är att skapa en bättre förståelse för de kvalitetskrav som gäller för olika produkter
 

Kurslängd   3 dagar och genomförs under en vecka.
     
   

Allmän trämateriallära, fuktmekanik

Virkesegenskaper som påverkar 
hållfastheten
Genomgång av sorteringsinstruktioner 
Praktiska sorteringsövningar
Ekonomi

 

Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa
kurs, plats och kostnader
 

Kursplatser:

 

Kursplatserna kan variera. Vi har ett fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen där den bästa passar med hänsyn till kursdeltagarna.
 

 

Sotering av hyvlat virke

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje