SS-EN 1611-1
Kvalitetssortering enligt ovan EU-standard
avsedd för handelssortering av trävaror

Standarden SS-EN 1611-1 är i sin uppbyggnad väldigt likt ”Nordiskt Trä”. Standarden upptar 5 olika kvaliteter för 4-sidig
eller 2-sidig sortering av trävaror

Våra tidigare sorteringsinstruktioner, ”Gröna Boken” och
”Nordiskt Trä” ersätts allt eftersom inom bygg och trämaterialhandeln av denna standard.

Sorteringsinstruktionen är också numera normgivande för olika kvaliteter och produktkrav till olika ändamål  (AMA hus)

Kursen är lämplig både för sågverk, hyvlerier och byggmaterialhandeln
 

Kurslängd:

 

Kortkurs: 

 

4 dagar – normal kurslängd
 Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov
 

3 dagar. Påbyggnadskurs

Innehåll:   Branschorientering
Trämateriallära, fuktmekanik
Standarder för olika virkesmått
Ekonomi
Sorteringsinstruktioner
Praktiska sorteringsövningar
 
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa kurs, plats och kostnader.
Kursplatser:  

Kursplatserna kan variera.
Vi har ett fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen, där
den bäst passar med hänsyn till kursdeltagarna.

Det är också möjligt för ett enskilt företag att förlägga en kurs på hemorten. Kurslokalen måste svara upp mot de krav som vi ställer.
 

SS-EN 1611-1

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje