T1 - dansk takläkt
Nordiskt T-virke
enligt SS 23 01 20 / INSTA 142


Kursen är avsett för personal som i sina arbetsuppgifter behöver certifikat för att sortera och märka konstruktionsvirke enligt ovanstående standard.

Efter avslutat och godkänt prov erhålls certifikat med tillstånd att sortera och märka T1-takläkt.
Certifikatet är sorterarens egendom och gäller tills vidare.
 

 

 

Kurslängd   2 dagar
  Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov
   

 

    Branschorientering
Ce-märkning. Krav, funktion och ansökan
Trämateriallära, fuktmekanik
Standarder för olika virkesmått
Ekonomi
Sorteringsinstruktioner
Praktiska sorteringsövningar

 
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa kurs, plats och kostnader
 

Kursplatser:

 

Kursplatserna kan variera. Vi har ett fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen där den bästa passar med hänsyn till kursdeltagarna.

Det är också möjligt för ett enskilt företag att förlägga en kurs på hemorten. Kurslokalen måste i så fall svara upp mot de krav som vi ställer.

För att sorteringen skall kunna utföras, måste företaget, som sorteraren är anställd vid eller anlitas av, inneha tillstånd för
CE-märkning av Nordiskt T-virke.
Detta ansöks hos SP.
 

 

 

T1 Dansk takläkt

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje