Virkestorkning

Grundkurs

Kursen vänder sig till personal som behöver grundläggande kunskaper i virkestorkning. Det kan vara blivande torkskötare, jourpersonal eller truckförare med torken som arbetsområde.

Kursdeltagarna ges även möjlighet att få praktisk genomgång av torkens styrning och arbetssätt. Övningar med provtagningar av olika slag kommer också att läggas in i kursen.

Kursen kan också innehålla ytterligare 2 dagar. Dessa dagar kommer att förläggas efter kursen enligt deltagande företags önskemål.

Vi kan också erbjuda certifiering av torkoperatörer.

Kurslängd:   3 + 2 dagar – normal kurslängd.
Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.
Kortkurs:   3 dagar påbyggnadskurs.
Innehåll:   Branschorientering.
Trämateriallära, fuktmekanik.
Ekonomi.
Timmerlagringen och sågsättets påverkan på det färdigtorkade virkets kvalitet.
Virkestorkens funktion och arbetssätt.
Torkningsprogram.
Felsökning.
Lagring av torkat virke.
Säkerhet.
Arbetsmiljö.
Kursplatser:   Kursplatserna kan variera. Vi har ett fåtal fasta och inarbetade kursplatser.
Målet är att förlägga kursen där den bästa passar med hänsyn till kurs-deltagarna.
Det är också möjligt för ett enskilt företag att förlägga en kurs på hemorten.
Kurslokalen måste i så fall svara upp mot de krav som vi ställer.
Kostnad:   Kontakta oss för besked om tid för nästa kurs, plats och kostnader.

Virkestorkning

Virkestorkning2

 

 

Kontakt information

Postadress
Koschens gata 7
533 33, GÖTENE

TelefonTelefon: 0511 - 515 11

TelefonMobil: 070-585 15 11

BrevE-post: Till formuläret »

Linje